For Questions Call:
1-800-868-9142
Vietnamese | English

Lịch học

Thời gian Địa điểm Chương trình
Sunday April 8th, 2012
9:30am - 5:30pm
Houston, TX
Advance Reflexology
Học trực tiếp tại địa phương, thực hành tại lớp với giảng viên
Chương trình Việt ngữ
Sunday April 22nd, 2012
9:30am - 5:30pm
Dallas, TX Advance Reflexology
Học trực tiếp tại địa phương, thực hành tại lớp với giảng viên
Chương trình Việt ngữ
Sunday May 20th, 2012
9:30am - 5:30pm
Austin, TX Advance Reflexology
Học trực tiếp tại địa phương, thực hành tại lớp với giảng viên
Chương trình Việt ngữ
Sunday Jun 3rd, 2012
9:30am - 5:30pm
San Antonio, TX Advance Reflexology
Học trực tiếp tại địa phương, thực hành tại lớp với giảng viên
Chương trình Việt ngữ
Sunday June 17th, 2012
9:30am - 5:30pm
Houston, TX Advance Reflexology
Học trực tiếp tại địa phương, thực hành tại lớp với giảng viên
Chương trình Việt ngữ
Sunday July 1st, 2012
9:30am - 5:30pm
Phoenix, AZ Advance Reflexology
Học trực tiếp tại địa phương, thực hành tại lớp với giảng viên
Chương trình Việt ngữ
Sunday July 15th, 2012
9:30am - 5:30pm
Arlington, VA Advance Reflexology
Học trực tiếp tại địa phương, thực hành tại lớp với giảng viên
Chương trình Việt ngữ
Sunday July 29th, 2012
9:30am - 5:30pm
Georgia, ATL Advance Reflexology
Học trực tiếp tại địa phương, thực hành tại lớp với giảng viên
Chương trình Việt ngữ
Sunday August 12th, 2012
9:30am - 5:30pm
Miami, FL Advance Reflexology
Học trực tiếp tại địa phương, thực hành tại lớp với giảng viên
Chương trình Việt ngữ
Sunday August 26th, 2012
9:30am - 5:30pm
Denver, CO Advance Reflexology
Học trực tiếp tại địa phương, thực hành tại lớp với giảng viên
Chương trình Việt ngữ

Đăng Ký

  • Học trực tiếp tại địa phương của quí vị có giảng viên đến tận nơi dạy và cấp chứng chỉ. Chi phí: $700 / khóa (trong tiểu bang Texas, $800+ ngoài tiểu bang TX. Xin vui lòng gọi điện để biết thêm chi tiết).

  • Học hàm thụ tại nhà để lấy chứng chỉ. Chi phí: $400 / khóa.

  • Học online để lấy chứng chỉ. Chi phí: $400 / khóa.