For Questions Call:
(281) 975-8288 | (713) 624-0582
Vietnamese | English

1/ Học trực tiếp

Advance Reflexology

Học tại địa phương của quí vị, có giảng viên trực tiếp đến tận nơi dạy và cấp chứng chỉ cho học viên. Chứng chỉ sẽ được cấp ngay sau khóa học.

 • Học phí $700 / khóa (trong tiểu bang Texas, $800+ ngoài tiểu bang TX. Xin vui lòng gọi điện để biết thêm chi tiết).

  Học phí bao gồm:

  • Sách: Hướng dẫn bằng tiếng Việt tường tận, rõ ràng, có hơn 250 hình màu chỉ dẫn cách ấn huyệt ở mỗi vùng khác nhau, dễ hiểu và dễ nhớ.

  • DVD: Hình màu, dài hơn 60 phút, có hướng dẫn tường tận cách ấn huyệt và những nơi để thực hiện ấn huyệt.

  • Đặc biệt hướng dẫn phụ trội: giới thiệu căn bản về ghế úp mặt, đầu, cổ và vai.

  Bấm vào đây để đóng tiền và đăng ký học trực tiếp

Đăng Ký

 • Học trực tiếp tại địa phương của quí vị có giảng viên đến tận nơi dạy và cấp chứng chỉ. Chi phí: $700 / khóa (trong tiểu bang Texas, $800+ ngoài tiểu bang TX. Xin vui lòng gọi điện để biết thêm chi tiết).

 • Học hàm thụ tại nhà để lấy chứng chỉ. Chi ph?: $500 / khóa.

 • Học online để lấy chứng chỉ. Chi phí: $500 / khóa.

2/ Học hàm thụ

 • Tự học tại nhà, có tài liệu hướng dẫn và được cấp chứng chỉ sau khi hoàn tất khóa học.

 • Học phí là $500 / khóa (bao gồm sách và DVD)

 • Sau khi nhận được thông tin đăng ký của quý vị, nhân viên trung tâm sẽ gởi tất cả những tư liệu sau về cho quý vị:

 • 01 sách với đầy đủ những chỉ dẫn tường tận cách ấn huyệt và những nơi cần ấn huyệt, tài liệu có hơn 250 hình ảnh màu chỉ dẫn rõ ràng các kỹ thuật, phương pháp và những vùng huyệt đạo (quý vị giữ lại để làm tư liệu tham vấn).

 • 01 DVD dài hơn 60 phút, hướng dẫn tường tận cách ấn huyệt và những nơi để thực hiện ấn huyệt.

 • 01 mẫu đơn về những điều lệ căn bản của nghề ấn huyệt (đọc, ký tên và gởi lại trung tâm).

 • 01 mẫu đơn về những điều lệ nguyên tắc và tiêu chuẩn (đọc, ký tên và gởi lại trung tâm).

 • 01 mẫu đơn về số giờ yêu cầu (xin tự điền vào số giờ lý thuyết và thực hành mà quý vị đã đạt được, tất cả số giờ yêu cầu là 100 giờ, ký tên và gởi lại trung tâm).

 • 01 bài thi đơn giản gồm 40 câu hỏi (làm bài thi, ký tên và gởi lại trung tâm).

 • 01 tài liệu giúp ôn bài thi đơn giản, dễ hiểu (quý vị giữ lại tư liệu này để tham khảo sau này).

Sau khi nhận được đầy đủ những mẫu đơn quý vị gởi lại cho Trung Tâm, chúng tôi sẽ chấm điểm và sẽ gởi chứng chỉ về cho quý vị.

Bấm vào đây để đóng tiền và đăng ký học hàm thụ 

3/ Học Online

Coming soon!