For Questions Call:
1-800-868-9142
Vietnamese | English

Chương trình học

Học viên sẽ được giảng dạy những phần sau đây:

 • Định nghĩa và lịch sử của ngành Reflexology (ấn huyệt đạo).

 • Các lợi ích của Reflexology.

 • Vị trí các huyệt đạo của chân và tay (được minh hoạ trên biểu đồ).

 • Sự liên quan của những huyệt đạo đối với từng cơ quan nội tạng của cơ thể.

 • Nhận biết được sự cấu tạo và phân chia của cơ thể trong môn học ấn huyệt đạo.

 • Kỹ thuật dùng ngón tay, bàn tay để áp dụng ấn huyệt có hiệu quả.

 • Học viên sẽ được thực tập ấn huyệt lẫn nhau để có kinh nghiệm thực tế khi làm việc với khách.

 • Hướng dẫn tường tận cách chuẩn bị những thứ cần dùng cho khách hàng trước khi làm.

 • Hướng dẫn các kinh nghiệm và ứng xử với khách hàng trong khi làm việc.

Đăng Ký

 • Học trực tiếp tại địa phương của quí vị có giảng viên đến tận nơi dạy và cấp chứng chỉ. Chi phí: $700 / khóa (trong tiểu bang Texas, $800+ ngoài tiểu bang TX. Xin vui lòng gọi điện để biết thêm chi tiết).

 • Học hàm thụ tại nhà để lấy chứng chỉ. Chi phí: $400 / khóa.

 • Học online để lấy chứng chỉ. Chi phí: $400 / khóa.